Tarieven.

Opvang is mogelijk wanneer er minimaal 1 vaste opvangdag in de week word afgenomen ( 8 aaneengesloten uren)

Voor 2024 is het uurtarief voor kinderopvang Mika € 6,60
Bij de prijs is standaard inbegrepen: eten en drinken, billendoekjes, knutselmateriaal, etc.                                                
Voor babyvoeding en luiers dienen de ouders zelf  te zorgen.

Het totale uurtarief word vastgesteld met de bureaukosten van het gastouderbureau.                                                         De bureaukosten en het uurtarief vormen dus samen de uurprijs die voor de opvang betaald wordt.

Ik hanteer een minimum van 28 uur per maand.                                                                                                                           Tijdens het koppelingsgesprek wordt er een schatting gemaakt over hoeveel opvang uren er per maand nodig zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met vakantie en/of feestdagen.

De kinderen kunnen in principe gebracht en gehaald worden op tijden dat het de ouder(s) schikt,
mits dat binnen de openingstijden gebeurt en de duur van de overeengekomen opvang.

De vergoeding door de Belastingdienst is afhankelijk van uw inkomen. Voor een berekening voor uw nettokosten raadpleeg :  https:/www.toeslagen.nl/reken/toeslagen    

Of kijk onder linkjes.
E-mailen
Bellen